Untaian puji tidak akan berhenti mengiringi ketakjuban hati kepada Maha Suci Allah SWT, puji yang tidak akan terlupa menghiasi jagat raya untuk memuja kebesaran dan keagungan-Nya. Sang pencipta yang maha bijaksana, semoga Ridha, Ampunan dan Rahmat-Nya dapat kita gapai bersama.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat akhir zaman.

Rasulullah saw sangat perhatian terhadap anak yatim piatu. Baginda saw begitu melindungi serta menjamin kebutuhan hidup mereka. Hal tersebut selalu dianjurkan serta dipesankan kepada umatnya dalam tiap keadaan. Hal inilah yang membuat keutamaan dan manfaat sedekah kepada yatim piatu sangat luar biasa. Adapun anak yatim piatu ialah anak yang yang tidak lagi mempunyai ayah dan ibu. Yatim memiliki arti yaitu seseorang yang tidak memiliki ayah, sementara piatu ialah seseorang yang tidak memiliki ibu lagi.

Dalam ajaran Islam, semua anak yatim piatu mendapat perhatian khusus yang melebihi anak-anak yang masih mempunyai kedua orang tua. Islam memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan nasib mereka. Untuk selalu berbuat baik kepada mereka, mengurus, serta mengasuh mereka hingga dewasa. Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalankan perintah ini akan diberikan nilai yang sangat istimewa oleh Allah SWT.

Alhamdulillah yayasan bangun kemandirian indonesia terpadu, YABANGKIT, yatim piatu dan dhuafa tetap rutin menjalankan aktivitas dan kegiatan rutinnya di bulan Ramadhan yaitu  tadarus AL-QURAN, kultum rohani, Istighosah, doa2, buka puasa, sholat berjamaah, sambutan donatur dan santunan, Alhamdulillah berjalan penuh khidmat, ini berkat support seluruh dermawan, semoga Amal baiknya di balas kebaikan juga oleh Allah SWT, Alhamdulillahirrobilalam